Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 3,6мм.
артикул: 2A3P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 4,2мм.
артикул: 2A4P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 5,2мм.
артикул: 2A5P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 6,2мм.
артикул: 2A6P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 2,4мм.
артикул: 2A2P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 5,2мм.
артикул: 2C5P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 10,2мм.
артикул: 2B10P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 3,7мм.
артикул: 2B3P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 12,2мм.
артикул: 2C12P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 10,2мм.
артикул: 2C10P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 8,2мм.
артикул: 2B8P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 4,2мм.
артикул: 2C4P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 4,2мм.
артикул: 2B4P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 8,2мм.
артикул: 2C8P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 5,2мм.
артикул: 2B5P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 1,5-2,5мм.кв. 6,2мм.
артикул: 2B6P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт.и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 10,2мм.
артикул: 2A10P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 0,25-1,5мм.кв. 8,2мм.
артикул: 2A8P
ед. изм.: шт
Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем, 2,5-6мм.кв. 6,2мм.
артикул: 2C6P
ед. изм.: шт